ארכיון חודשי: אוקטובר 2019

משטרת ישראל ביחד עם המדור להגנת הסביבה וגופים אזרחיים נוספים במבצע אכיפה ממוקד נגד עבירות איכות חיים בכפר קאסם

במסגרת מאבקה של משטרת ישראל ביחד עם גופים אחרים בעבירות איכות חיים במגזר בערבי, בוצעה פעילות אכיפה ממוקדת לאכיפה נחושה