איגוד ערים לאיכות הסביבה המשולש הדרומי

איגוד ערים לאיכות הסביבה משולש הדרומי דוגל מאז הקמתו בחזון הסביבתי המציב במרכזו חינוך סביבתי והצורך בהעלאת המודעות הסביבתית בקרב הציבור הרחב  ביישובי המשולש הדרומי,  בדגש לשמירה על ערכי  הטבע והנוף הפתוח, שמירה על השטחים הפתוחים וניקיון הסביבה.

אנו מאמינים כי החינוך וההסברה בשיתוף פעיל של הקהילות השונות במרחב המשולש הדרומי  יסייעו לשנות את  הדפוסים שהשתרשו באזור משך הרבה שנים ללא טיפול במפגעים סביבתיים וללא מעורבות של התושבים – וזאת על מנת להביא למעורבות קהילתית משמעותית, למען חיים בסביבה  ראויה ושמירה על איכות חיים בה הבריאות היא יעד מרכזי לכולם.

ראשי הרשויות באזור המשולש הדרומי שמו מול עיניהם את הצורך  בהגברה של המאמץ ומימוש האחריות בתכנון ופיתוח של תכניות לבתי הספר ומערכת החינוך , דרך שיתוף הקהילות השונות במרחב – לשמירה על  איכות הסביבה באזורינו

מטרתנו..

האיגוד מכיר בחשיבות מערכת ניהול סביבתית ופועלת לשיפור מתמיד של ביצועיה בתחומים הסביבתיים לקידום האינטרס הציבורי לדור הנוכחי ולדורות הבאים.
איגוד ערים המשולש הדרומי פועל להגביר את פעילויותיו למען איכות הסביבה והקיימות ולצמצם את ההשלכות על הסביבה.

חינוך
100%
מים
50%
חומרים מסוכנים
82%
פסולת מצוקה
33%
שיקום מזבלות
63%

כולנו תקווה ששורות אלה יהוו בסיס משותף למימוש עתיד יותר טוב וחיים ראויים לכולם.

צור קשר