על איגוד ערים לאיכות הסביבה המשולש הדרומי.

איגוד ערים לאיכות הסביבה במשולש הדרומי בכפר ברא , משרת את הרשויות המקומיות במשולש הדרומי – טירה,קלנסוה, כפר קאסם, ג'לג'וליה וכפר ברא.

איגוד ערים לאיכות הסביבה נוסד ביוני 1995 .

הצורך בהקמת  האיגוד עלה כתוצאה מקיום מפגעים סביבתיים באזור שלא קיבלו מענה בתחומים שונים כגון : פסולת מוצקה, מים, חומרים מסוכנים, חינוך, שיקום מזבלות וכדומה.

כוח אדם

במשך השנה הראשונה ( עד 5.1996) האיגוד עבד עם :

תקן מנהל

תקן רכז חינוך

תקן מתכנן סביבתי

תקן רכז אקולוגיה חקלאית

תקן - מזכירה

סה"כ האיגוד עם חמשה תקנים.

מטרת האיגוד

הגברת המודעות לסביבה ושמירת טבע בקרב האוכלוסייה הערבית באזור והעלאת מודעות הציבור לנושא איכות הסביבה.

פעילות האיגוד

תפקידי האיגוד וסמכויותיו הם לפעול, ככל הדרוש, לשמירה על איכות הסביבה ולמניעת מפגעים בתחום רשויות האיגוד ובכלל זאת :

 מתן מענה לרשויות המקומיות החברות בו בתחומי איכות הסביבה השונים.

אכיפה סביבתית שוטפת בישובים.

הגברת המודעות הסביבתית בקרב תושבי הישובים והפעלת תכניות ופעילויות בתחום החינוך הסביבתי בישובים.

הגשת קולות קוראים עבור הרשויות בתחומי החינוך, התייעלות אנרגטית, מחזור וכיוב'.

מתן מענה לעסקים לצורך קבלת תנאים מהמשרד להגנת הסביבה לפרטי הרישוי הרלבנטיים וכן ביצוע ביקורת בעסקים לצורך בדיקת עמידתם בתנאים סביבתיים נאותים.

מתן יעוץ סביבתי לוועדות התכנון הפועלות בתחום האיגוד ופיקוח על ביצוע תכניות פיתוח ובניין, תוך שמירה על איכות הסביבה.

קידום תחום המחזור ברשויות מתן מענה שוטף לרשויות, ניהול הקבלנים.

טיפול בפניות תושבים בכל אחד מהתחומים הסביבתיים: רעש, קרינה, זיהום אוויר וכיוב,.

יצירת שיתופי פעולה עם גופים ורשויות מקומיות לצורך איכות החיים והסביבה ברשויות האיגוד.

סיוע לרשויות ולמשרד להגנת הסביבה בלחימה במזיקים.

נשמח לעמוד לשירותכם בכל רגע..

איגוד ערים לאיכות הסביבה המשולש הדרומי.