תלונות ציבור

ברוכים הבאים לטופס הגשת תלונה או פנייה באתר איגוד ערים המשולש הדרומי,  מחלקת תלונות הציבור. 

יש לך תלונה, פנייה ? אנחנו הכתובת לפנייתך.

נציג פניות הציבור של האיגוד יקבל את פנייתכם ויטפל בה בכבוד ובהגינות.

על מנת לייעל את הטיפול בפנייתכם, יש להכין מראש קבצים הכוללים את המסמכים הרלוונטיים לפנייתכם, שאותם נבקשכם לצרף במהלך מילוי הטופס.

אנחנו כאן בשבילכם ולמענכם.