איגוד ערים לאיכות הסביבה המשולש הדרומי הוקם בשנת 1995

באיגוד חברות חמש רשויות מקומיות:

עיריית אל- טירה

עיריית קלנסווה

מועצה מקומית גלגוליה

עיריית כפר קאסם

המועצה המקומית כפר ברא