מכרז כח אדם 01/23 מנהל/ת מחלקת מיחזור פסולת איגוד ערים משולש דרומי

תיאור המשרה:

מנהל/ת מחלקת פסולת ומיחזור באיגוד ערים לאיכות הסביבה- משולש דרומי – משרה מלאה 

דרגת המשרה ודירוגה :

הסכם קיבוצי או חוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים.
היקף העסקה : 100% משרה.

תיאור התפקיד:
1. ניהול והנחיה מקצועית של צוות העובדים באגף, פרויד לקטורים וקבלנים הכפופים למנהל
האגף.
2. ניהול גורמי מקצוע ברשויות האיגוד בתחומי איכות הסביבה.
3. ניהול וגיוס כספים באמצעות הנחייה לכתיבת בקשות סיוע לפרויקטים, ו\או אגרות
והשתתפויות.
4. ראייה מערכתית ותכלול של עבודה סינרגטית של כל התחומים באגף
5. סיוע למנכ"ל האיגוד והחלפתו בעת הצורך.

פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, כנגזר מתחומי האחריות:

1. ניהול והנחיה מקצועית של צוות העובדים .
2. ניהול גורמי מקצוע ברשויות האיגוד בתחומי איכות הסביבה
א. סיוע בקביעת מדיניות רשותית
ב. טיפול בבעיות עקרוניות יחד עם מנהלי המחלקות ואנשי המקצוע ברשויות
ג. ייעוץ לרשויות
3. ניהול וגיוס כספים באמצעות הנחייה לכתיבת בקשות סיוע לפרויקטים, ו\או אגרות
והשתתפויות.
א. קביעת קווי מדיניות, יחד עם המנכ"ל ומנהלי המחלקות
ב. ניהול כתיבת בקשות סיוע ע"י מנהלי מחלקות ורשויות
4. ראייה מערכתית ותכלול של עבודה סינרגטית של כל התחומים באגף
א. גיבוש מדיניות אחידה לתכלול כל התחומים באגף
ב. גיבוש צרכי למידה, הכשרה והשתלמות לכל עובדי האגף
ג. קביעת נהלי עבודה לעובדי האגף
ד. קשר עם הרגולטור וקביעת מדיניות פיקוח ואכיפה

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
הכרות בסיסית עם נושאי איכות הסביבה
ייצוגיות
שירותיות
סדר וארגון
יכולת הובלה
עבודה בשעות בלתי שגרתיות
יכולת ניהול פרוייקטים ותהליכים
כושר שכנוע
יכולת עמידה בפני קהל
יכולת הדרכה והרצאה לציבורים ואוכלוסיות שונות.
יכולת לכתיבה מדעית ברמה בסיסית

כפיפות:
מנכ"ל האיגוד

השכלה:
• בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה
להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ, באחד או יותר מהתחומים הבאים: הנדסת סביבה, הנדסה כימית,
הנדסת קרקע ומים, ביולוגי ה, גיאוגרפיה, גאולוגיה, ניהול משאבי טבע וסביבה או תואר שני בתכנון ערים.
או:
הנדסאי בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012 באותם התחומים
שפורטו לעיל.
ניסיון מקצועי:
• עבור בעל תואר אקדמי – ניסיון של 4 שנים לפחו ת בתחום העיסוק של המשרה כמתואר בפירוט המטלות
בתיאור התפקיד או בתחומים שבהם קיימת זיקה למטלות אלה.
• עבור בעל תעודת הנדסאי – ניסיון של 5 שנים לפחות בתחום העיסוק של המשרה כמתואר בפירוט
המטלות
בתיאור התפקיד או בתחומים שבהם קיימת זיקה למטלות אלה.
דרישות נוספות:
• עברית ברמה גבוהה.
• ייצוגיות, שירותיות, סדר וארגון, אסרטיביות ויכולת אכיפה, עבודה בשעות בלתי שגרתיות ובשעות
נוספות.
• יישומי מחשב – שליטה ביישומי office.
• רישיון נהיגה בתוקף – חובה.
כפיפות: מנכ"לית איגוד ערים לאיכות הסביבה והחלפתו בעת הצורך .

מועמד/ת העונה על הדרישות הנ"ל מוזמן/ת לפנות בכתב למשרדי האיגוד בצרוף קורות חיים.

השכלה וניסיון בעבודה ושאלון למועמד הנמצא באתר האיגוד.

בקשות למכרז יש להגיש בדוא"ל לכתובת: egod.m.d@gmail.com למשרדי האיגוד עד 7.1.2023 שעה 12:00.
המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.
בכבוד רב ,
כמאל גזאוי – מנכ"ל האיגוד