Uncategorized

ע”פ דוברת המשרד להגנת הסביבה: אוכפים נגד עבריינים סביבתיים: המשטרה הירוקה של המשרד להגנת הסביבה תפסה משאית שתועדה משליכה פסולת